پرتال دانشگاه صنعتی قم | معاونت آموزشی و پژوهشی | لینک های مفید

مجتبی حیدری
مدیر امور پژوهشی و فناوری
  ایمیل:heydari@qut.ac.ir
شماره تماس:150 داخلی 02536641601
cv
اخبار امور پژوهشی